آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند :

تورهای بهمن ماه 97

آژانس امین برگزار می کند / تورهای بهمن ماه 97

با توجه به نوسانات نرخ ارز امکان تغییر نرخ ریالی وجود خواهد داشت.

آژانس امین برگزار می کند / تورهای بهمن ماه 97

تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

 

amin bahman tours

amin bahman tours

amin bahman tours

2-4 سال بدون تخت 4-11 سال با تخت هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 2 تخته پرواز مدت و مسیر تور تاریخ حرکت
440 یورو + 000/500/4 تومان 840 یورو + 000/500/4 تومان 1640 یورو + 000/800/4 تومان 940 یورو + 000/790/4 تومان ماهان

فرانسه (8 روز) *4

7 شب پاریس

4 بهمن

11 بهمن

740 یورو + نرخ پرواز 1340 یورو + نرخ پرواز 2040 یورو + نرخ پرواز 1440 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

فرانسه – ایتالیا (7 روز) *4

3 شب پاریس + 3 شب رم

20 بهمن
840 یورو + نرخ پرواز 1440 یورو + نرخ پرواز 2140 یورو + نرخ پرواز 1540 یورو + نرخ پرواز ایران ایر

فرانسه – هلند ( 7روز) *4

4 شب پاریس + 2 شب آمستردام

19 بهمن
540 یورو + 000/900/3 تومان 640 یورو + 000/900/3 تومان 1140 یورو + 000/300/4 تومان 740 یورو + 000/200/4 تومان QATAR یونان (5 روز) *5
4 شب آتن
22 بهمن
740 یورو + نرخ پرواز 1340 یورو + نرخ پرواز 2040 یورو + نرخ پرواز 1440 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

تور اسکی (سوئیس)( 6روز) *4

3شب اقامت در پیست+2 شب زوریخ

7 بهمن
540 یورو + نرخ پرواز 840 یورو + نرخ پرواز 1640 یورو + نرخ پرواز 940 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

سوئیس (6 روز) *4

3 شب زوریخ + 2 شب لوزان – ژنو

17 بهمن
440 یورو + 000/900/4 تومان 740 یورو + 000/900/4 تومان 1440 یورو + 000/200/5 تومان 840 یورو + 000/200/5 تومان ماهان

سوئیس (5 روز )

4 شب لوگانو

3 بهمن
17 بهمن
740 یورو + نرخ پرواز 1340 یورو + نرخ پرواز 2040 یورو + نرخ پرواز 1440 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

سوئیس – فرانسه (7 روز ) *4

3 شب زوریخ + 3 شب پاریس

17 بهمن
2-4 سال بدون تخت 4-11 سال با تخت هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 2 تخته پرواز مدت و مسیر تور تاریخ حرکت
440 یورو + نرخ پرواز 740 یورو + نرخ پرواز 1540 یورو + نرخ پرواز 840 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

ایتالیا (5 روز ) *4

4 شب رم

20 بهمن
840 یورو + نرخ پرواز 1440 یورو + نرخ پرواز 2740 یورو + نرخ پرواز 1540 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

ایتالیا ( 8 روز ) *4

2 شب ونیز + 2 شب فلورانس + 3 شب رم

18 بهمن
740 یورو + نرخ پرواز 1340 یورو + نرخ پرواز 2040 یورو + نرخ پرواز 1440 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

ایتالیا – اسپانیا ( 7 روز ) *4

3 شب رم + 3 شب بارسلون

23 بهمن
940 یورو + نرخ پرواز 2040 یورو + نرخ پرواز 3340 یورو + نرخ پرواز 2240 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

ایتالیا _ اسپانیا ( 12 روز ) *4

2شب ونیز+ 2شب فلورانس+ 3شب رم+ 4شب بارسلون

18 بهمن
940 یورو + نرخ پرواز 2040 یورو + نرخ پرواز 3340 یورو + نرخ پرواز 2240 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

ایتالیا_فرانسه (12 روز ) *4

2شب ونیز+ 2شب فلورانس+ 3شب رم+4 شب پاریس

18 بهمن
840 یورو + نرخ پرواز 1940 یورو + نرخ پرواز 2940 یورو + نرخ پرواز 2040 یورو + نرخ پرواز TURKISH
AIRLINES

اسپانیا – پرتغال ( 11 روز ) *4

4 شب بارسلون + 3 شب مادرید+ 3 شب لیسبون

18 بهمن
1040 دلار + نرخ پرواز 2440 دلار + نرخ پرواز 3940 دلار + نرخ پرواز 2840 دلار + نرخ پرواز Emirates

آفریقای جنوبی ( 10 روز ) *5 و *4

1 شب ژوهانسبورگ+ 2 شب سان سیتی+ 2 شب پارک جنگلی + 4 شب کیپ تاون

16 بهمن
1040 دلار + نرخ پرواز 2740 دلار + نرخ پرواز 4040 دلار + نرخ پرواز 3040 دلار + نرخ پرواز Emirates

برزیل ( 11 روز ) *5

2 شب سائوپائولو + 3 شب ایگواسو + 5 شب ریو

16 بهمن