آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور آنتالیا نوروز 98

6 شب و 7 روز

amin travel agancy Antalya

 

amin travel agancy Antalyaآژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور آنتالیا نوروز 98

6 شب و 7 روز

خدمات :

دارای استخر آبگرم – بلیط رفت و برگشت

با پرواز سان اکسپرس – 6 شب اقامت در هتل

– راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی (زیر 60 سال )

– نرخ کودک زیر 2 سال، 400.000 تومان می باشد.

– کودک 2 تا 6 سال 4.800.000 – کمیسیون کودک 6 تا 12 سال

نصف بزرگسال می باشد.

– هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است .

– امکان افزایش نرخ وجود دارد . – بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.

اطلاعات بیشتر

تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

..

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور آنتالیا نوروز 98

6 شب و 7 روز

خدمات :

دارای استخر آبگرم – بلیط رفت و برگشت

با پرواز سان اکسپرس – 6 شب اقامت در هتل

– راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی (زیر 60 سال )

– نرخ کودک زیر 2 سال، 400.000 تومان می باشد.

– کودک 2 تا 6 سال 4.800.000 – کمیسیون کودک 6 تا 12 سال

نصف بزرگسال می باشد.

– هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است .

– امکان افزایش نرخ وجود دارد . – بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.

اطلاعات بیشتر

تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور آنتالیا نوروز 98

6 شب و 7 روز

خدمات :

دارای استخر آبگرم – بلیط رفت و برگشت

با پرواز سان اکسپرس – 6 شب اقامت در هتل

– راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی (زیر 60 سال )

– نرخ کودک زیر 2 سال، 400.000 تومان می باشد.

– کودک 2 تا 6 سال 4.800.000 – کمیسیون کودک 6 تا 12 سال

نصف بزرگسال می باشد.

– هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است .

– امکان افزایش نرخ وجود دارد . – بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.

اطلاعات بیشتر

تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور آنتالیا نوروز 98

6 شب و 7 روز

خدمات :

دارای استخر آبگرم – بلیط رفت و برگشت

با پرواز سان اکسپرس – 6 شب اقامت در هتل

– راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی (زیر 60 سال )

– نرخ کودک زیر 2 سال، 400.000 تومان می باشد.

– کودک 2 تا 6 سال 4.800.000 – کمیسیون کودک 6 تا 12 سال

نصف بزرگسال می باشد.

– هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است .

– امکان افزایش نرخ وجود دارد . – بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.

اطلاعات بیشتر

تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی