اخذ ویزای تایلند – اندونزی

اخذ ویزای تایلند – اندونزی

amin visa

مدارک مورد نیاز برای ویزای تایلند : اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس

4*3 جدید + کپی شناسنامه و کارت ملی + پرینت حساب بانکی

برای اندونزی : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 4*3 + کپی کارت ملی

+ کپی شناسنامه تمام صفحات + تمکن مالی 10 میلیون + بلیط + هتل

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی 120 تماس

حاصل فرمایید.

… … …

مدارک مورد نیاز برای ویزای تایلند : اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس

4*3 جدید + کپی شناسنامه و کارت ملی + پرینت حساب بانکی

برای اندونزی : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 4*3 + کپی کارت ملی

+ کپی شناسنامه تمام صفحات + تمکن مالی 10 میلیون + بلیط + هتل

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی 120 تماس

حاصل فرمایید.

… … …

مدارک مورد نیاز برای ویزای تایلند : اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس

4*3 جدید + کپی شناسنامه و کارت ملی + پرینت حساب بانکی

برای اندونزی : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 4*3 + کپی کارت ملی

+ کپی شناسنامه تمام صفحات + تمکن مالی 10 میلیون + بلیط + هتل

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی 120 تماس

حاصل فرمایید.

… … …

مدارک مورد نیاز برای ویزای تایلند : اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس

4*3 جدید + کپی شناسنامه و کارت ملی + پرینت حساب بانکی

برای اندونزی : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 4*3 + کپی کارت ملی

+ کپی شناسنامه تمام صفحات + تمکن مالی 10 میلیون + بلیط + هتل

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی 120 تماس

حاصل فرمایید.