اخذ ویزای تک، هتل تک بلیت، بیمه مسافرتی سامان

اخذ ویزای تک، هتل تک بلیت، بیمه مسافرتی سامان

* در صورت ریجکت شدن ویزا از طرف سفارتخانه ها هزینه استرداد

نخواهد شد.

Amin-Tours-visa-all

* ویزای ایران

* ویزای دبی – 96 ساعته – 14 روزه – 1 ماهه سینگل و مولتی – 3 ماهه

سینگل و مولتی

* ویزای روسیه – 14 روزه عادی و فوری – 1 ماهه عادی و فوری – تجاری

1 ماهه، 3 ماهه عادی و فوری

* ویزای تایلند

* ویزای هلند

* ویزای کانادا 5 ساله

* ویزای هنگ کنگ توریستی 2 بار ورود

* ویزای چین – عادی و فوری – 6 ماهه و یک ساله

* ویزای عراق

* ویزای هند – 2 بار ورود – توریستی 30 روزه