اخذ ویزای چین

اخذ ویزای چین

amin visa

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

اخذ ویزای چین

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی

120 تماس حاصل فرمایید.

… … … …

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی

120 تماس حاصل فرمایید.

… … … …

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی

120 تماس حاصل فرمایید.

… … … …

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی

120 تماس حاصل فرمایید.