بیت کوین در صنعت گردشگری

GNTB ارزهای  رمزدار را به عنوان یک روش پرداخت می پذیرد!

بیت کویین در صنعت گردشگری

شورای ملی گردشگری آلمان ( GNTB ) قصد دارد برای خدمات پرداخت از ارزهای رمزدار مانند بیت کویین (

bitcoin)  در آینده نزدیک استفاده کند.

GNTB می خواهد زیربنای تکنولوژی  بلاکچین ( سیستم عامل انتقال ارز دیجیتالی ) برای ارزهای رمزدار را در

بخش مالیخود آزمایش کند تا برای  داد و ستد های بین المللی از آن استفاده کند.

پدرا هدورفر( Petra Hedorfer ) رئیس هیئت مدیره، GNTB، توضیح می دهد: ”  در استراتژی دیجیتال سازی ، ما

بطور پیوسته جدیدترین روش و فن آوری ها را می سنجیم تا ببینیم کدامشان برای شرکت ما مفید هستند.

شرکت بین المللی ما آرزو دارد از طریق پذیرش ارزهای رمز دار بعنوان یک روش پرداخت  و امکان اجرای تکنولوژی

بلاکچین در بازه زمانی  کوتاه در بخش مالی، خود را بعنوان مبتکر و نوآور در صنعت گردشگری قرار دهد.”

فن آوری بلاکچین دیدگاه های جالبی در رابطه با سرعت، شفافیت و امنیت ارائه می دهد.

با وجود آن، کارشناسان انتظار دارند که پیشرفت های عظیم داشته باشند و در انرژی و نیرو (به عنوان مثال

معاملات بین المللی )صرفه جویی شود.