تور سریلانکا ویژه نوروز

تور سریلانکا ویژه نوروز

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند :

تور سریلانکا ویژه نوروز گوشواره هندوستان

Amin travel agency-Sri-Lanka

Amin travel agency-Sri-Lanka

تور سریلانکا ویژه نوروز

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند :

گوشواره هندوستان

6 شب و 7 روز 6 شب ساحل بنتوتا / آهونگالا

هتل 4 ستاره و 5 ستاره

شروع نرخ از 315 دلار + نرخ پرواز

….

تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند :

گوشواره هندوستان

6 شب و 7 روز 6 شب ساحل بنتوتا / آهونگالا

هتل 4 ستاره و 5 ستاره

شروع نرخ از 315 دلار + نرخ پرواز

….

تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند :

گوشواره هندوستان

6 شب و 7 روز 6 شب ساحل بنتوتا / آهونگالا

هتل 4 ستاره و 5 ستاره

شروع نرخ از 315 دلار + نرخ پرواز

….

تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند :

گوشواره هندوستان

6 شب و 7 روز 6 شب ساحل بنتوتا / آهونگالا

هتل 4 ستاره و 5 ستاره

شروع نرخ از 315 دلار + نرخ پرواز

….

تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی