آژانس هواپیمایی | تور | هتل امینآژانس هواپیمایی | تور | هتل امین

تمامی قوانین و سیاست های آژانس مسافرتی امین را قبول دارم.

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس هواپیمایی | تور | هتل امینآژانس هواپیمایی | تور | هتل امین
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

آژانس مسافرتی امین برگزار می کند : تور تفلیس/ 3 شب اقامت

 • amin travel agancy Tbilisi
 • amin travel agancy Tbilisi
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • amin travel agancy Tbilisi
 • amin travel agancy Tbilisi
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy
 • tbilisi Amin travel agancy

آژانس مسافرتی امین برگزار می کند : تور تفلیس/ 3 شب اقامت

تور تفلیس

پرواز همه روزه

هواپیمایی تابان
ساعت رفت 16:30 ساعت برگشت 19

پرواز رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

کودک بدون تخت کودک با تخت یک تخته دو تخته شب درجه هتل هتل
1.750.000 1.960.000 2.250.000 2.000.000 3 3* Polo / 2005
2.000.000 2.260.000 2.000.000 3 3* Dalida
1.920.000 2.340.000 2.040.000 3 3* Eurasia / Eurolux
2.090.000 2.510.000 2.170.000 3 3* Dejavu
3.160.000 4.135.000 2.170.000 3 4* ATU / LE grand
2.000.000 3.010.000 2.380.000 3 4* GNC / Guru
2.380.000 3.600.000 2.670.000 3 4* Colombi Primavera
2.170.000 3.720.000 2.760.000 3 4* Toscano
2.090.000 3.640.000 2.480.000 3 4* Dolaburi
2.380.000 4.060.000 2.970.000 3 4* Fortun Palace
2.510.000 4.270.000 3.010.000 3 4* Green Queen
—————— 4.100.000 3.050.000 3 4* Vedsizi / iveria inn
3.250.000 5.740.000 3.770.000 3 4* Preference
4.420.000 8.890.000 5.320.000 3 5* Radisson

 

 

کودک بدون تخت کودک با تخت یک تخته دو تخته شب درجه هتل هتل
1.750.000 2.030.000 2.420.000 2.090.000 4 3* Polo / 2005
2.090.000 2.420.000 2.090.000 4 3* Dalida
1.970.000 2.530.000 2.140.000 4 3* Eurasia / Eurolux
2.200.000 2.760.000 2.310.000 4 3* Dejavu
2.090.000 2.870.000 2.310.000 4 4* ATU / LE grand
2.310.000 3.430.000 2.590.000 4 4* GNC / Guru
2.530.000 4.210.000 2.980.000 4 4* Colombi Primavera
2.310.000 4.390.000 3.090.000 4 4* Toscano
2.200.000 4.270.000 3.210.000 4 4* Dolaburi
2.590.000 4.830.000 3.370.000 4 4* Fortun Palace
2.760.000 5.110.000 3.430.000 4 4* Green Queen
—————— 4.890.000 3.490.000 4 4* Vedsizi / iveria inn
4.100.000 7.070.000 4.440.000 4 4* Preference
5.840.000 11.270.000 6.510.000 4 5* Radisson

دریافت اطلاعات بیشتر :
تلفن : 42946 واحد تور

amin travel agancy Tbilisiamin travel agancy Tbilisi