آژانس هواپیمایی | تور | هتل امینآژانس هواپیمایی | تور | هتل امین

تمامی قوانین و سیاست های آژانس مسافرتی امین را قبول دارم.

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس هواپیمایی | تور | هتل امینآژانس هواپیمایی | تور | هتل امین
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ / سوئیس

 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich
 • amin travel agancy zurich

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ / سوئیس

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ هتل 5 ستاره رنسانس

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ / سوئیس

خدمات:

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ / سوئیس

اخذ ویزای شنگن، بلیت رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش،

ترانسفر فرودگاهی هتل 5 ستاره با صبحانه، بیمه مسافرتی، گشت شهری،

لیدر فارسی زبان قیمت:

هر نفر در اتاق 2 تخته: 1090 یورو + 5.900.000

هرنفر در اتاق 1 تخته: 1890 یورو + 5.900.000

کودک 4 تا 11 سال: 990یورو +5.600.000

کودک 2 تا 4 سال: 590 یورو + 5.950.000

برای اطلاعات بیشتر
تلفن : 42946 واحد تور

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ / سوئیس

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ هتل 5 ستاره

رنسانس

خدمات:

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ / سوئیس

اخذ ویزای شنگن، بلیت رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش،

ترانسفر فرودگاهی هتل 5 ستاره با صبحانه، بیمه مسافرتی، گشت شهری،

لیدر فارسی زبان

قیمت: هر نفر در اتاق 2 تخته: 1090 یورو + 5.900.000

هر نفر در اتاق 1 تخته: 1890 یورو + 5.900.000

کودک 4 تا 11 سال: 990یورو +5.600.000

کودک 2 تا 4 سال: 590 یورو + 5.950.000

برای اطلاعات بیشتر
تلفن : 42946 واحد تور

amin travel agancy zurich

amin travel agancy zurich

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ / سوئیس

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ هتل 5 ستاره

رنسانس

خدمات:

آژانس هواپیمایی امین برگزار می کند : تور 5 شب و 6 روز زوریخ / سوئیس

اخذ ویزای شنگن، بلیت رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش،

ترانسفر فرودگاهی هتل 5 ستاره با صبحانه، بیمه مسافرتی، گشت شهری،

لیدر فارسی زبان

قیمت: هر نفر در اتاق 2 تخته: 1090 یورو + 5.900.000

هر نفر در اتاق 1 تخته: 1890 یورو + 5.900.000

کودک 4 تا 11 سال: 990یورو +5.600.000

کودک 2 تا 4 سال: 590 یورو + 5.950.000

برای اطلاعات بیشتر
تلفن : 42946 واحد تور