آژانس هواپیمایی | تور | هتل امینآژانس هواپیمایی | تور | هتل امین

تمامی قوانین و سیاست های آژانس مسافرتی امین را قبول دارم.

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس هواپیمایی | تور | هتل امینآژانس هواپیمایی | تور | هتل امین
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

صعود به قله كازبك گرجستان / منطقه قفقاز

 • Amin-Tours-Kazbek5
 • Amin-Tours-Kazbek5
 • Amin-Tours-Kazbek5
 • Amin-Tours-Kazbek
 • Amin-Tours-Kazbek
 • Amin-Tours-Kazbek
 • Amin-Tours-Kazbek5
 • Amin-Tours-Kazbek5
 • Amin-Tours-Kazbek5
 • Amin-Tours-Kazbek
 • Amin-Tours-Kazbek
 • Amin-Tours-Kazbek

صعود به قله كازبك گرجستان / منطقه قفقاز

صعود به قله كازبك گرجستان / منطقه قفقاز

 

ارتفاع ٥٠٤٧ متر

زمان اجرا:  14 شهريور رفت الي 24 شهريور برگشت

سال ٩٧

مبدا حركت از تهران ميباشد

سرپرست : حسن جواهر پور

مربي درجه يك فدراسيون كوهنوردي

مسئول هماهنگي:

شهاب بيات باروني

جهت اطلاعات بيشتر و هماهنگي و شركت دراين صعود

با شماره هاي زير تماس بگيريد

5-88727804 داخلي 141. 123.

09121758723 شهاب بيات باروني

هزينه برنامه:  پيش پرداخت 20.000.000 ريال + 60 دلار

شماره كارت جهت واريز مبلغ : 6221061202691657 بنام

علي تشكري

عوارض و خروجي بر عهده خود كوهنورد ميباشد

كليه تغذيه هاي سفر بر عهده كوهنورد ميباشد.

ترانسفر كل برنامه برعهده تور ميباشد.

در صورت نياز به امداد كليه هزينه هاي امدادي متوجه خود

كوهنورد ميباشد.

شرح برنامه

روز اول

14/ 06/ 1397

صبح حركت از تهران به طرف تفليس

روز دوم

در زمان ظهر رسيدن به تفليس و حركت به منطقه صعود

و روستاي زيباي كازبكي و اقامت در روستا

روزسوم

هماهنگي با قاطر و افرادي كه كوله خودرا به قاطر ميدهند

و هزينه حمل بار توسط قاطر بر عهده شخص ميباشد

و صبح زود با ماشين شاسي بلند ميتسوبيشي از روستا

به محل كليسا گرگتي حركت ميكنيم

و از كليسا گرگتي مسير كوهپيsمايي ما شروع ميشود و

حركت از كليسا و عبور از يخچال زيباي گرگتي و رسيدن به

پناهگاه متو meto station 🏯و اقامت در پناهگاه كوهستاني

متو و يا چادر

روز چهارم

صبح زود حركت به سمت قله و به اميد خدا صعود قله و برگشت

و اقامت در پناهگاه متو و با چادر

روز پنجم

روز رزرو در منطقه جهت هواي خوب

روز ششم

صبح زود حركت به طرف كليساگرگتي و بازيد از كليسا و عكاسي

و انتقال تيم به شهر باستاني و زيباي تفليس

روز هفتم

گشت شهري و خريد و اقامت در تفليس

روز هشتم

ظهر حركت به سمت ايران